Markering is een bepalende factor voor de oriëntatie van de wandelaar en het plaatsen van markeringen op de grond kan niet worden geïmproviseerd. Voor het markeren van een reisroute is ook de toestemming van het Commissariat Général au Tourisme vereist.
De kleuren die kenmerkend zijn voor GTA-markering zijn geel en wit. Het is een kwaliteitsgarantie, erkend door een decreet met betrekking tot het verkeer in en uit het bos.

Als u in Wallonië wandelt, zult u verschillende variaties opmerken in de markering van de grote routes. Het geel en wit komen overeen met de markering GTA (Grande Traversée de l’Ardenne), de witte golf met de markering Ardenne-Eifel die u kunt volgen op de route Rijn-Maas of sinds enige tijd ook op de Escapardenne-route. U zult ook de rode en witte markeringen kunnen herkennen die horen bij de “Sentiers de Grande Randonnée“, de “GR”.

Bewegwijzering van lokale routes

In Wallonië is de bewegwijzering dus onderworpen aan een grafisch charter dat in overleg tussen het Gewest en de routeontwerpers is opgesteld. Veel permanente routes zijn ontworpen voor verschillende categorieën gebruikers (voetgangers, fietsers, ruiters, skiërs), toegestaan en gemarkeerd. Gestandaardiseerde borden maken het mogelijk om aan de hand van hun geometrische vormen te verwijzen naar het type gebruiker waarvoor de route is aangegeven.

Goed om te weten

  • het dubbele teken geeft aan dat u van richting moet veranderen
  • de mijlpaal bevestigt dat u rechtdoor moet gaan
  • het kruis geeft paden aan die niet genomen mogen worden
  • het eenvoudige richtingsbaken geeft de te volgen richting aan
  • de volledige richtingaanwijzer geeft tussendoelen of het einddoel van de route aan