Ce site est le site officiel de la Maison de la Randonnée – GTA Belgique asbl.
Pour toute réaction, suggestion, demande d’information, veuillez contacter la Maison de la Randonnée – GTA Belgique par courrier postal : route des Courts Champs 4, B-6680 Sainte-Ode ou par e-mail (contact@gta.be).
Toute reproduction même partielle de ce site requiert l’autorisation écrite de la Maison de la Randonnée – GTA Belgique. Les photos utilisées ne peuvent en aucun cas être utilisées sans l’accord écrit du/de la photographe.

De GTA-routes waarvoor de vereniging “Maison de la Randonnée – GTA Belgique” het downloaden van tracks heeft toegestaan, zijn de routes die op of vanaf deze site kunnen worden gedownload (tracks van GTA-routes die kunnen worden gedownload naar GPS en smartphones).

Het “Maison de la Randonnée – GTA Belgique” vzw behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke persoon of organisatie die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Maison de la Randonnée – GTA Belgique vzw gegevens op het internet of op een andere drager plaatst met betrekking tot routes die niet gedownload mogen worden (bv. de GPX-tracks van de Transardennaise ®).

Het “Maison de la Randonnée – GTA Belgique” vzw behoudt zich tevens het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke persoon of organisatie die, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud en de routes van de GTA-routes op om het even welke drager reproduceert (bijvoorbeeld in digitale of papieren edities).

Het Maison de la Randonnée – GTA Belgique vzw dankt ook de personen en organisaties die het werk van de parcoursbouwers in al zijn aspecten respecteren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Door verder te surfen op deze site stemt u in met het verzamelen van gegevens voor statistische analyse. De verzamelde gegevens zijn bijvoorbeeld van geografische, demografische of technologische aard. Het laat het Maison de la Randonnée – GTA Belgique niet toe een bepaalde persoon te identificeren.

Opmerking over ingebedde inhoud: sommige pagina’s van deze site kunnen inhoud bevatten zoals video’s van andere sites. Dit betekent dat het systeem uw gedrag zal analyseren alsof u die oorspronkelijke sites bezoekt. Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracering door derden opnemen en uw interactie met deze ingebedde inhoud controleren, inclusief het traceren van uw interactie met de ingebedde inhoud als u een account hebt en op deze website bent ingelogd.