Juridische kennisgevingen en algemene gebruiksvoorwaarden

Door deze site te bezoeken, erkent de persoon die deze bezoekt, kennis te hebben genomen van de wettelijke bepalingen en de gebruiksvoorwaarden, alsook van de algemene verkoopvoorwaarden. Het Maison de la Randonnée – GTA Belgique behoudt zich het recht voor om deze teksten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Verantwoordelijke uitgever

Deze site is de officiële website van het Maison de la Randonnée – GTA Belgique vzw.
Deze nieuwe versie werd ontwikkeld op WordPress en werd online gezet in november 2023.
Voor eventuele reacties, suggesties en informatievragen kunt u contact opnemen met het Maison de la Randonnée – GTA Belgique per post: route des Courts Champs 4, B-6680 Sainte-Ode of per e-mail (contact(a)gta.be)

Intellectueel eigendom en auteursrechten

Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud van deze site is verboden.

Wat de routes betreft, of het nu gaat over hun benamingen, de trajecten alsook elk ander element dat er betrekking op heeft, zijn reproducties, de verspreiding of het gebruik ervan verboden; zij vereisen een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de ontwerper ervan.

Het Maison de la Randonnée – GTA Belgique behoudt zich het recht voor om elke persoon of structuur/instelling die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op welk medium dan ook (het zij bijvoorbeeld papieren publicaties als in digitale of papieren roadbooks) ongeoorloofd gegevens verspreid of reproduceert, wettelijk te vervolgen.
Overigens zijn de GTA-routes waarvan het downloaden van tracks is toegelaten door de ontwerper/Maison de la Randonnée – GTA Belgique asbl, de routes die om te downloaden op deze site zijn geplaatst (of, de routes die vanaf deze site kunnen gedownload worden).

Het Maison de la Randonnée – GTA Belgique vzw wil ook de mensen en instellingen/instanties uitdrukkelijk danken die het werk van de routeontwerpers in al zijn facetten respecteren.

Wat de foto’s betreft, het reproduceren en het verspreiden ervan is verboden en vereisen de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de betrokken fotografen.
Navigatie

Het Maison de la Randonnée – GTA Belgique waakt er over om met al de haar ter beschikking staande middelen een goede en veilige werking van deze site te garanderen. De verantwoordelijkheid voor de risico’s waaraan de gebruiker wordt blootgesteld, behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dit zowel wat betreft de risico’s ten gevolge van mogelijke storingen, onderbrekingen, gebreken of schadelijke elementen die op de site aanwezig zijn.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics 4. Als u doorgaat met surfen op deze site, gaat u akkoord met het verzamelen van gegevens voor statistische analysedoeleinden.

Het Maison de la Randonnée – GTA Belgique zorgt ervoor dat zij een functionele, complete en actuele site aanbiedt. Zij behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment aan te passen (toevoegingen, wijzigingen, verwijderen van content). Het kan zijn dat de informatie niet altijd volledig, voldoende gedetailleerd of actueel is.

Opmerking met betrekking tot ingesloten inhoud: sommige pagina’s op deze website kunnen inhoud bevatten zoals video’s afkomstig van andere sites. Dit betekent dat het systeem uw gedrag analyseert alsof u deze originele sites bezoekt. Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op deze website.

Respect voor privacy

Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonlijke gegevens.
De gevraagde gegevens zijn voor ons noodzakelijk om uw bestelling te kunnen verwerken, om deze te kunnen beheren en u van de gewenste artikelen te kunnen voorzien.

Tenzij u het Maison de la Randonnée – GTA Belgique vooraf anders heeft geïnformeerd kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen toe te sturen, per e-mail of per post.

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, u heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling van uw gegevens. Deze rechten kunt u uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar contact@gta.be, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, evenals het onderwerp van uw correspondentie.
Uw klachten met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.